Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Cennik

 CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej

aktualny od 2 kwietnia 2018r.

 

Symbol Nazwa programu Licencja roczna Licencja bezterminowa
Podatki i opłaty
SUPOD Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny, transportowy) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU 3 500 9 300
SUPST Podatek od środków transportowych 1 000 2 300
SUPSY Opłata od posiadania psa 950 2 200
SUOPL System ewidencji i rozliczania  niepodatkowych wpływów budżetowych 1 700 4 300
SUODP System ewidencji i rozliczania opłat za wywóz śmieci 1 700 4 300
SUAKC Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego 800 1 800
SUENA e-Należności - portal informacyjny dla podatnika Tel. Tel.
Finanse
SUFK System finansowo - księgowy 2 200 5 000
SUFKB System finansowo - księgowy z obsługą budżetu i sprawozdawczości 2 700 6 600
SUAB Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu 800 1800
SUEVAT Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego Tel. Tel.
SUKASA System obsługi kasy 900 2 000
SUPB Przelewy bankowe 100 300
SUEST Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu 1 000 2 300
SUINW Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych 500 1 300
SUGM Gospodarka materiałowo- magazynowa Tel. Tel.
Kadry - płace
SUKD20 System kadrowy 20 (max. 20 pracowników) 850 1 600
SUPL20 System płacowy 20 (max. 20 pracowników) 850 1 600
SUKDPL20 System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 500 3 100
SUKD System kadrowy 1 600 3 500
SUKRCP Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) Tel. Tel.
SUPL System płacowy 1 600 3 000
SUKDPL System kadrowo - płacowy 2 500 4 800
SUKAP Kapitał początkowy 100 500
SUEIKP Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa Tel. Tel.
Ewidencje
SUEOD Elektroniczny obieg dokumentów Tel. Tel.
SUEMK Ewidencja mienia komunalnego 1 000 2 300
SUEPG Ewidencja podmiotów gospodarczych 600 1 800
SUEDOS Ewidencja dokumentów dotyczących ochrony środowiska 300 900
SUELTD Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego 200 500
SUEKA Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu 600

1 100

SUDM Dodatki mieszkaniowe 900 2 000
Rozliczenia komunalne
SURKWS Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady 1 600 3 500
SUPSION Moduł inkasencki PSION 800 2 000
SUZMC Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze 1 900 3 900
SURWSM Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Tel. Tel.
SUEOUK Ewidencja odbiorców usług komunalnych 500 1 100
Internet- usługi
SUBIP Biuletyn Informacji Publicznej 750 1 500
SUWWW Projektowanie i tworzenie stron WWW Tel. Tel.
SUSERW Serwer wirtualny Od 300 zł ---
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"

 

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata za 1 stanowisko
DA20 Dopłata za drugie stanowisko 20%
DB20 Dopłata za trzecie stanowisko 20%
DC20 Dopłata za czwarte stanowisko 20%
D10 Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego 10%
DWJ Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę 50%
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20 % upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu.

UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:

Symbol Typ upustu Upust
U5 Powyżej 7,5 tys. zł 5 %
U10 Powyżej 9,5 tys. zł 10 %
U15 Powyżej 12,5 tys. zł 15 %
U20 Powyżej 15,5 tys. zł 20 %

 

Usługi informatyczne


Usługi krótkotrwałe
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* 180
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* 140
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.)
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka 700
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT  
*(Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)

Koszty dojazdu do klienta


Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) 35
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr 1,20

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!